Recovery And Resilience Faciltiy (NextGenerationEU)‍

Načrt Za Okrevanje In Odpornost (NOO)

EU PROJECT(EN)
The project's goal is to develop an automated system that integrates the entire process of separating mesenchymal stem cells (MSC) to replace current expensive and technologically complex procedures. This novel approach to cell separation provides high innovative value. At the project's conclusion, the technology will be the first in the market, enabling clinics and research institutions to achieve fast, precise, and cost-effective isolation of pure target stem cells for therapy, significantly improving people's access to safe and reliable cell therapy.

Project Budget:
The total value of the RRI project is 512,934.67€ with an expected EU funding value of 299,988.37€.
Project duration: November 2023 - October 2025
Project partners: Bio-ReCell d.o.o., Biobanka popkovnične krvi d.o.o.

For more information about the project, visit:
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu_en

_

(SI)
Avtomatiziran sistem za ločevanje matičnih celic

Cilj projekta je razviti avtomatiziran sistem, ki bo integriral celoten proces ločevanja mezenhimskih matičnih celic (MMC) in tako nadomestil trenutne drage in tehnološko kompleksne postopke, ki so večfazni in zahtevajo uporabo različnih naprav. Gre za popolnoma nov pristop k ločevanju matičnih celic, zaradi česar produkt nudi visoko inovativno vrednost. Ob koncu projekta bomo ponudili natrgu prvo tehnologijo, ki bo klinikam in raziskovalnim inštitucijam omogočila hitro, natančno in cenovno široko dostopno izolacijo čistih tarčnih matičnihcelic, pripravljenih za terapijo, s tem pa ljudem omogočili bistveno boljši dostop do varne in zanesljive celične terapije.

Proračun projekta:
Skupna vrednost RRI projekta znaša 512.934,67 EUR, od tega znaša pričakovana vrednost EU financiranja 299.988,37 EUR. 
Obdobje izvajanja: 1.11.2023 - 31.10.2025
Projektna partnerja: Bio-ReCell, razvojno podjetje d.o.o., Biobanka popkovnične krvi d.o.o.

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma – povezave do strani:
www.noo.gov.si
www.evropskasredstva.si